Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Vellinge Stadsnät.

Vi vet att många villaägare efterfrågar ett öppet nät från Vellinge Stadsnät.

Anslutningen sker genom ett par enkla steg. Läs mer om dessa i menyn till vänster.