Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Vellinge Stadsnät.

Det sista steget är själva anslutningen. Fibern kopplas samman med utrustning som placeras på lämplig plats i din villa. Signalen verifieras varefter det blir möjligt för dig att beställa tjänster. Du kan därefter välja på de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i Vellinge Stadsnät.

Utrustningen som installeras i din villa är en liten box som kallas "CPE/mediaomvandlare". Till denna kan du sedan ansluta tv, telefon, dator och trådlös router.