Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Vellinge Stadsnät.

För att beställa fiber till din villa behöver du först kontakta Vellinge stadsnät på info@vesab.se för att få ett avtal med kostnadsförlag.