Villa

Är du inte redan ansluten behöver din villa kopplas upp mot Vellinge Stadsnät.

Nästa steg är att Vellinge Stadsnät gräver ner en kabel till din villa.